Gebeds- en Misintenties september 2014

biddenZondag 7 september 

Jan de Baar, Lev.en overl.fam. Roelofs-Huisman, Paula Haarman-ten Have, Lev.en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Martinus Petrus Kimenai, Lev. en overl fam. Jansen-Jansen, Overl. ouders Jansen-Gabiél, Gerrit Groot Koerkamp

Zondag 14 september (Ziekenzondag)

Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Geert van der Linde,  Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Gerard Brouwer, Jaargetijde Albertus Hendrikus Schrijver, Ferdinand Geene

Zaterdag 20 september  

Lev. enoverl. fam.Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl.fam. Koers-Stoer, Jan de Baar, Bennie Hakvoort, Albertus Rutgers, Johannes Hendrikus Teunissen, Martinus Petrus Kimenai

Zondag 28 september

Johannes Michel Anthonius van den Berg, Hein Huis in ’t Veld, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Overl. ouders de Kruijf –Martens, Pastor van ‘t End

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.

Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer. Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave
U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.