Gebedsintenties april 2019

De gebeds- en misintenties voor april zijn:

Zondag 7 april
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Willem Klunder, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendrikx, Joseph Domitius Irenus Wouters, Catarina Francina Jozen, Johan Horbach, Anna Maria Jansen, Wilhelmus Johannes Norbertus Maria Verholt, Manuel Leoncio Vincente, Gerdina Johanna Maria ten Velde-Haarman, Rudolf Huizinga, Willem Alex Meijerink, Hendrikus Johannus Alfonsius Hakvoort

Zondag 14 april
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Jaargetijde Elisabeth Theresia Anna Westervoorde-Spiekker, Pastor van ’t End, Joseph Domitius Irenus Wouters, Catarina Francina Jozen, Johan Horbach, Anna Maria Jansen, Wilhelmus Johannes Norbertus Maria Verholt, Manuel Leoncio Vincente, Gerdina Johanna Maria ten Velde-Haarman, Rudolf Huizinga, Willem Alex Meijerink, Hendrikus Johannus Alfonsius Hakvoort, Hermanus Stephanus Mölder

Vrijdag 19 april 15.00 uur Kruisweg

Zaterdag 20 april Paaswake
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Geert van der Linde, Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Ton Haafkes, Paula Haarman-ten Have, Albertus Rutgers, Gerrit Groot Koerkamp, Marijke Windmeijer-van der Arend, Willem Klunder, Joseph Domitius Irenus Wouters, Catarina Francina Jozen, Johan Horbach, Anna Maria Jansen, Wilhelmus Johannes Norbertus Maria Verholt, Manuel Leoncio Vincente, Gerdina Johanna Maria ten Velde-Haarman, Rudolf Huizinga, Willem Alex Meijerink, Hendrikus Johannus Alfonsius Hakvoort, Hermanus Stephanus Mölder

Zondag 21 april Pasen
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Geert van der Linde, Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Ton Haafkes, Paula Haarman-ten Have, Albertus Rutgers, Gerrit Groot Koerkamp, Marijke Windmeijer-van der Arend, Willem Klunder, Joseph Domitius Irenus Wouters, Catarina Francina Jozen, Johan Horbach, Anna Maria Jansen, Wilhelmus Johannes Norbertus Maria Verholt, Manuel Leoncio Vincente, Gerdina Johanna Maria ten Velde-Haarman, Rudolf Huizinga, Willem Alex Meijerink, Hendrikus Johannus Alfonsius Hakvoort, Hermanus Stephanus Mölder

Zondag 28 april
Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Tonia Stoelinga Schenk, Joseph Domitius Irenus Wouters, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Catarina Francina Jozen, Johan Horbach, Anna Maria Jansen, Wilhelmus Johannes Norbertus Maria Verholt, Manuel Leoncio Vincente, Gerdina Johanna Maria ten Velde-Haarman, Rudolf Huizinga, Willem Alex Meijerink, Hendrikus Johannus Alfonsius Hakvoort, Hermanus Stephanus Mölder

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk.
De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie.
Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe