Gebedsintenties augustus 2018

Zondag 5 augustus
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Albertina Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Maria Hendrika Johanna van der Meer-Hantering, Margarethe Maria Gemma Windmeijer-van der Arend

Zaterdag 11 augustus
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Albertus Rutgers, Jan de Baar, Margarethe Maria Gemma Windmeijer-van der Arend, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder

Woensdag 15 augustus
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Jaargetijde Paula Haarman-ten Have, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar

Zondag 26 augustus
Geert van der Linde, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Oosterwechel, Lev. en overl. fam. Roelofs- Klunder, Jan Klunder, Margarethe Maria Gemma Windmeijer-van der Arend, Jaargetijde Albertina Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe