Gebedsintenties juli 2018

Zondag 1 juli
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Albertina Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Ferdinand Geene, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Maria Hendrika Johanna van der Meer-Hanterink, Margrarethe Maria Gemma Windmeijer-van der Arend

Zondag 8 juli
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Albertus Rutgers, Corry Roelofsen-Wolters, Hermina Wolters-Eppingbroek, Jaargetijde Pim Willem Jutte, Jaargetijde Johannes Hendrikus van Wel, Maria Hendrika Johanna van der Meer-Hanterink, Margrarethe Maria Gemma Windmeijer-van der Arend

Zondag 15 juli
Overl. ouders Bot-Beemster en Ceciel Bot, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder, Pastor van ‘t End, Maria Hendrika Johanna van der Meer-Hanterink, Margrarethe Maria Gemma Windmeijer-van der Arend

Zaterdag 21 juli
Hein Hiethaar, Bennnie Hakvoort, Pauline de Veer Barones van Voorst tot Voorst, Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Pastoor Grondhuis, Maria Hendrika Johanna van der Meer-Hanterink, Margrarethe Maria Gemma Windmeijer-van der Arend

Zondag 29 juni
Overl. ouders Hiethaar-Wichers, Overl. fam., Marcel Magnee, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Jan de Baar, Maria Hendrika Johanna van der Meer-Hanterink, Margrarethe Maria Gemma Windmeijer-van der Arend

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe