Gebedsintenties mei 2019

De gebeds- en misintenties voor mei zijn:

Zondag 5 mei
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Lev. en overl. fam. Klunder, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Overl. ouders Bot-Beemster en Ceciel Bot, Catarina Francina Jozen, Johan Horbach, Wilhelmus Johannes Norbertus Maria Verholt, Manuel Leoncio Vincente, Hennie Hakvoort, Dinie ten Velde, Rudolf Huizinga

Zondag 12 mei
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Jaargetijde Gerrit Groot Koerkamp, Willem Klunder, Johan Horbach, Wilhelmus Johannes Norbertus Maria Verholt, Manuel Leoncio Vincente, Hennie Hakvoort, Dinie ten Velde, Rudolf Huizinga

Zaterdag 18 mei
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Marijke Windmijer, Maria Hendrika Johanna van de Meer-Hantening, Wilhelmus Johannes Norbertus Maria Verholt, Manuel Leoncio Vincente, Hennie Hakvoort, Dinie ten Velde, Rudolf Huizinga

Zondag 26 mei
Anneke Leerkes-Stoelinga, Pastor van ’t End, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Hennie Hakvoort, Dinie ten Velde

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
Jan de Baar, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Pastoor Grondhuis, Hennie Hakvoort, Dinie ten Velde, Rudolf Huizinga

 

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk.
De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie.
Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe

 

Comments

  1. m.van Koppen zegt

    De Joppekerk is voor mij een baken in mijn leven!