Gebedsintenties oktober 2019

De gebedsintenties voor de maand oktober zijn:

Zondag 13 oktober
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Hendrika Wilhelmina Maria Dashorst-Baakman, Bennie Hakvoort, Overl. ouders Hiethaar-Wichers, Lev. en overl. fam. Klunder, Gerrit Groot koerkamp, Jaargetijde Marc van der Biesen, Gerrit Johannes Westervoorde

Zondag 20 oktober
Lev en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Lev. en overl. fam. Neijenhuis-Streppel, Hendrika Willems-Ruardy, Hendrika Wilhelmina Maria Dashorst-Baakman

Zondag 27 oktober
Pastor van ’t End, Greet Berghuis-te Boekhorst, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Pastoor Sloot, Marie Voskamp

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 303 001 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe