Het gele Katern

Hartelijk bedankt Gertrude, Thea en Willie.

Al een aantal jaren hebben Gertrude Hankanimana en Thea Bles met grote inzet het gele Katern (de nieuwsbrief) verzorgd.

Het gele Katern, voorzien van informatie over vieringen, gebedsintenties en stukjes uit de digitale nieuwsbrief vinden we achter in de kerk.

Gertrude en Thea hebben te kennen gegeven met dit werk te gaan stoppen en gelukkig hebben we Willie Lenselink bereid gevonden dit op te pakken.

Het gele Katern zal in de toekomst eens in de 6 weken verschijnen i.p.v. éénmaal per maand en zal alleen de basisinformatie bevatten.

Wij danken Gertrude en Thea heel hartelijk voor het werk dat ze gedaan hebben en zijn blij dat Willie de taak op zich wil nemen.

Germaine Wijnands
Voorzitter Pastoraatsgroep