Herdenking Kerkwijding 6 mei

In het kader van het jubileumjaar ‘150 jaar Joppe’ herdenken we op 6 mei de kerk- en altaarwijding die plaats vond op 1 mei 1994. Daardoor heeft het gebouw de status van een Heilige plek, een tempel van God gekregen. Het is een sacrale ruimte waar we samenkomen om te bidden, te zingen en de Eucharistie te vieren.

In het altaar zijn de volgende relieken gemetseld: – uit het gebeente van de Martelaren van Gorkum (1572), de H. Anianus (697), een van de Martelaren van het Thebaanse Legioen (einde derde eeuw), de H. Victor (291), St. Maarten (397), de H. Augustinus (430) en – uit het kleed van de H. Petrus Canisius (1597).

Kardinaal Simonis heeft in 1994 onze kerk, Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming gewijd.

In de Eucharistieviering op zondag 6 mei om 9.30 uur willen we de wijding van de kerk herdenken. Pastor Ed Wassink zal voorgaan.

Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie.