Het Koor feestelijk in het zonnetje gezet

Samen zingen verbindt !
Petit fours
Rieky, Lies en Marijke

Op een zonnige zondagmorgen,  10 november 2019 ging pastoor Scheve voor in een mooi gezongen H. Mis. Speciale aandacht ging naar het jubilerende dames- en herenkoor, ons parochieel koor, dat 40 jaar geleden is ontstaan toen pastoor Sloot het 40-jarig priesterjubileum vierde. Om dit feest extra luister bij te zetten, had het koor de ‘Messa Melodica’ van Luigi Botazzo ingestudeerd. De Messa Melodica klonk ook 40 jaar geleden bij de jubileumviering van pastoor Sloot. Na de H. Communie zong het koor een prachtig motet “O Bone Jesu” van Marc’Antonio Ingegneri. Pastoor Scheve refereerde in zijn overweging aan engelengezang dat zo mooi kan zijn dat het ons kan verwonderen.

Na afloop van de viering werd het koor door Germaine Wijnands uitgenodigd naar beneden te komen en onder luid applaus werden koor, dirigent Piet Klein Rouweler en organist Theo Mokkink hartelijk onthaald en toegesproken. Ze ontvingen een gele roos en samen zongen we ‘Lang zullen ze leven …’. Volgens Jo Oosterwegel kon de dag na zo’n prachtig en feestelijk onthaal al niet meer stuk.

Ik de pastorie stonden de koffiedames Lies, Marijke en Rieky klaar met koffie en thee en werd iedereen getrakteerd op een met notenbalk versierde petit fours en krentewegge.

Wij zijn het koor, de dirigent en organist dankbaar voor hun geweldige inzet en dat zij ons laten delen in hun muzikale vreugde en prestaties. Samen zingen verbindt!

We wensen het koor, dat op deze zondag ook zijn St. Ceciliafeest vierde, nog veel zangvreugde toe.

Speak Your Mind

*