Zondag 29 juli Icoonzegening

Het Ontslapen van Moeder Gods.

Zondag 29 juli is pastor Paul Brenninkmeijer ons voorgegaan in de Eucharistieviering.
Dat hij in Joppe voorging had een bijzondere plezierige aanleiding.

Gouden Tip
De jubileumcommissie wilde in het kader van het jubileum een cadeau aan de kerk schenken om het 150 jaar bestaan te markeren en een verbinding te maken met onze patrones Maria Tenhemelopneming.

Onze pastoor Harry Scheve gaf de gouden tip en attendeerde de jubileumcommissie op pastor Paul Brenninkmeijer, een gekend iconenschilder. Germaine en Gemma zijn pastor Brenninkmeijer gaan bezoeken en dat heeft er toe geleid dat de pastor het icoon van Het Ontslapen van de Moeder Gods heeft geschilderd.

De voorstelling is heel mooi transparant geschilderd en het Licht straalt je tegemoet.
De reacties zijn lovend!

In de viering heeft de pastor het icoon gezegend met wijwater.
Na de viering is het icoon naar de pastorie gebracht waar het door Hein Klunder is opgehangen.
Daarna was er een gezellig samen zijn waarbij pastor Brenninkmeijer het icoon heeft toegelicht.