Kennismaken met pastoor Harry Scheve in Joppe

pastoor Harry Scheve

pastoor Harry Scheve

In de viering van zaterdag 18 juli om 19.00 uur wordt pastoor Harry Scheve in Joppe welkom geheten. Hij zal dan voor het eerst in Joppe voor gaan in de Eucharistie viering en kennis maken met haar parochianen.

Pastoor Scheve is ook een musicus en een groot kenner van Byzantijnse muziek. Ter ere van zijn welkom en voor Hem, staat de viering in zijn geheel in het teken van de Slavisch – Byzantijnse koormuziek. Typisch Byzantijns daarbij is de wisseling tussen de voorganger en het koor.

Het koor zal de Nederlandse gezangen uit ‘Tot Verstilling’ zingen. De teksten van de gezangen uit  ‘Tot Verstilling’ voor liturgie zijn gemaakt op muziek uit de Slavisch-Byzantijnse traditie en bewerkt door Henk Jongerius, de bekende componist van Nederlandse liederen o.a. in de bundel “Gezangen voor Liturgie”.

De melodieën “ademen op Gods woorden” en “zingen naar binnen toe” en kan ons daarmee doordringen met de aanwezigheid Gods, die ons toegezegd is wanneer wij bijeenkomen in Zijn Naam rondom het Woord van de Schrift en tijdens het vieren van de Eucharistie. De mystieke kracht van deze muziek laat geen mens onberoerd en nodigt uit tot verstilling en verdieping.

Naast de gezangen “Tot Verstilling” zullen liederen gezongen worden voor samenzang te weten:

“Want mijn Herder is de Heer”, GvL psalm 23 (III)
“Lied om mee te gaan”, GvL 655
Tot slot zal het koor zingen: ‘Tebe poem” ofwel  “Wij bezingen U, Wij loven U, Wij danken U, Heer, en aanbidden U, onze God.”

“Goed zingen is dubbel bidden”, is een uitspraak van Augustinus.

Dirigent : Piet Klein Rouweler
Organist: Theo Mokkink