Volle kerk en prachtige viering op 15 augustus

Mooie cadeaus sieren de dag!
Uw Komst, een prachtig geïllustreerd boek ‘150 jaar Kerk in Joppe’ en het mooie bronsplastiek ter ere van Maria

Paul Wijnands overhandigt het boek aan pastoor Harrij Scheve

Dankbaar zijn we met uw komst naar de kerk op 15 augustus jl. Met velen hebben we mogen vieren het feest van onze patrones Maria Tenhemelopneming in ons jubileumjaar 150 jaar Joppe.

Velen waren getuige van de zegening van het bronspastiek ter ere van Maria Tenhemelopneming. Ontworpen door Pieter Snijders, uit Doesburg. En we mochten luisteren naar het interview van Paul Wijnands, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Joppekerk met Froukje Holtrop, kunsthistoricus en beeldredacteur.
Na afloop was er een gezellig samenzijn in de tuin van de pastorie.

Germaine Wijnands, voorzitter van de Jubileumcommissie sprak het dankwoord uit. Enkele fragmenten uit het dankwoord zijn integraal overgenomen.

Deze avond kenmerkt zich door twee bijzondere hoogtepunten, die beide zeer verbonden zijn met onze jubilerende kerk en geloofsgemeenschap.

Met de voorbereiding van dit jubileumjaar zijn wij, de jubileumcommissie, anderhalf jaar geleden begonnen. Aanvankelijk nog aftastend en verkennend hoe wij het jubileum zouden vieren: geconcentreerd op een dag of verspreiden over een aantal vieringen in het jaar. Wij hebben voor het laatste gekozen.

Op 27 januari herdachten we de ingebruikname van de kerk, op 6 mei de wijding van het gebouw, op 29 juli de wijding van het icoon ‘Het ontslapen van Maria’  en 9 september aanstaande sluiten wij af met een Pontificale hoogmis op het landgoed Joppe.

Wij hebben ons bezig gehouden met de vraag hoe wij die 150 jaar geschiedenis in beeld konden brengen, anders dan alleen in een archief te bewaren, maar vooral ook om die door te kunnen geven aan volgende generaties.

Wij zijn op zoek gegaan naar een passend cadeau, naar een beeld met wortels in het verleden en tegelijkertijd met een blik op de toekomst.

Toen ik Pieter Snijders, beelden kunstenaar uit Doesburg, vroeg met ons te willen meedenken over een blijvende herinnering voor onze kerk en geloofsgemeenschap, reageerde hij meteen enthousiast.

Hoe treffend Pieter Snijders dit tot uitdrukking heeft gebracht in ‘zijn Maria Tenhemelopneming’ heeft u misschien al kunnen waarnemen toen u vanavond deze kerk binnentrad, en anders nodigen wij u uit dat straks na de viering alsnog te doen.

Pieter, wij zijn je heel erg dankbaar dat jij dit voor ons hebt willen doen.
Pastoor Scheve, u zijn wij dankbaar dat u bent voorgegaan in deze feestelijke viering en dat u voorafgaand aan deze Heilige Mis het bronspastiek Maria Tenhemelopneming hebt gewijd. En de Stichting Vrienden van de Joppekerk danken wij dat zij heeft aangeboden de kosten van dit bonspastiek voor haar rekening te nemen.

De Stichting Vrienden van de Joppekerk zijn wij ook dank verschuldigd voor het door ondernomen initiatief om de geschiedenis van onze Joppekerk en haar geloofsgemeenschap op schrift te laten zetten in een heel mooi uitgevoerd boek door Froukje Holtrop, “150 jaar Kerk in Joppe”. Het boek is erg toegankelijk en geeft een inkijkje in het leven van de vorige eeuwen bij de kerk, adel en burgers.

Ten slotte overhandigt Paul Wijnands het eerste boek aan pastoor H. Scheve.

Na de viering en het zingen van het slotlied ‘Wij groeten u ook Koningin’ presenteren Paul Wijnands en Froukje Holtrop het boek ‘150 jaar Kerk in Joppe’. Het boek geeft een mooi beeld van de historie van de kerk en adel in de Nederlandse samenleving. De stuwende kracht van de adel en het bisdom bij de bouw van de kerk.  Maar zonder de heilige geest is er geen geloof, geen kerk en geen geloofsgemeenschap. Het boek is boeiend, vlot te lezen en prachtig geïllustreerd.

De Brandjes reiken de boeken uit.

Een mooie recensie staat op Gorssel.nl

Wij zijn u dankbaar voor uw komst.

Alle vrijwilligers die in welke vorm dan ook hebben bijgedragen aan deze viering: Heel Hartelijk dank !

Het feest op 15 augustus was een van een reeks van vieringen in het Jubileum jaar.

150 jaar Kerk in Joppe

Het boek ‘ 150 jaar Kerk in Joppe’ is te koop bij het Bosrestaurant en Kantoorboekhandel Bechtle of bij het secretariaat van de Stichting vrienden van de Joppekerk, Henk Brandjes.