Kerkbalans 2010

Geachte Medeparochianen,

Als leden van de Geloofgemeenschap Joppe vormen wij een hechte gemeenschap, die we samen sinds 1868 in stand gehouden hebben. Een team van 140 vrijwilligers ondersteunt deze geloofsgemeenschap op velerlei manieren.

Velen van u hebben de afgelopen jaren middels uw bijdrage de gemeenschap financieel geholpen. Hiervoor zijn we u zeer dankbaar. Met deze bijdrage hebt u het mogelijk gemaakt dat een team van pastores ons voorgaat en ons begeleidt en dat de kerk, het kerkhof en de pastorie goed worden onderhouden.

Wij dienen zelf zorg te dragen voor een gezonde financiële basis. Hulp van het bisdom krijgen we niet.

Daarom vragen wij aan IEDER lid van onze geloofsgemeenschap een ruimhartige bijdrage om onze hechte gemeenschap in stand te kunnen houden. Uw bijdragen kunnen gestort worden op bankrekeningnummer 32.23.03.001 t.n.v. RK Kerkbestuur.

Namens alle leden van de Geloofsgemeenschap Joppe danken wij voor uw grote betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid en uw bijdrage.

De Locatieraad,

W. Achtereekte, L. Hesselink, W. Noordman, J. Roes, J. Wagemans.

Deze pdf kunt u uitprinten, invullen en vervolgens opsturen of afleveren bij de pastorie.