Maandelijkse mededelingen van de Pastoraatsgroep

Wijding hulpbisschoppen

Op zaterdag 13 februari 2010 was een vertegenwoordiging van onze Geloofsgemeenschap aanwezig bij de wijding tot hulpbisschop van Theodorus Hoogenboom en Hermanus Woorts in de Kathedrale Kerk St. Catharina te Utrecht. Wij feliciteren de hulpbisschoppen met hun benoeming en wensen hen veel succes in hun nieuwe functie in ons bisdom.

Installatie pastoor Skiba Parochie H. Lebuinus

Op donderdagavond 18 februari 2010 was een vertegenwoordiging van onze geloofsgemeenschap aanwezig bij de installatie van Joachim Richard Skiba tot pastoor van de Parochie H. Lebuinus in de H. Nicolaaskerk te Schalkhaar.

Op deze avond werd ook de H. Lebuinus parochie opgericht bestaande uit de geloofsgemeenschappen in de Boerhaar, Boskamp, Lettele, Olst, Wijhe, Schalkhaar en de zes stadsgeloofsgemeenschappen van Deventer. Wij feliciteren hem met zijn benoeming en bidden dat Gods zegen mag rusten op zijn werk.

Eerste H. Communie

De voorbereiding van de Communicantjes is in volle gang.

De viering van de Eerste H. Communie zal op 18 april plaats vinden in de St. Josephkerk te Lochem.

Jongerenactiviteiten

Het Aartsbisdom organiseert diverse Jongerentochten en Zomerkampen voor kinderen (8 t/m 12 jaar), tieners (12 t/m 15 jaar) en jongeren/jongvolwassenen (16 t/m 30 jaar). Zie dit artikel voor meer info over de jongerenactiviteiten.

Passion 2010

De jaarlijkse Palmzondagmanifestatie voor jongeren is op Palmzondag 28 maart 2010, van 10.00 tot 17.00 uur in de Emmanuelkerk te Zutphen. Op deze dag zal er vooruitgekeken worden naar de Wereldjongerendagen 2010.

Hier vind je het volledige programma en opgave mogelijkheden.

Websites

Wij willen uw aandacht vragen voor onze prachtige en zeer toegankelijke website www.rkkerkjoppe.nl waarop u ook alle informatie terug kunt vinden.

Ook willen wij u wijzen op de nieuwe website van de Parochie HH. Twaalf Apostelen: www.12apostelen.nl met informatie van het Pastorale Team, Parochiebestuur en de 12 Geloofsgemeenschappen van de parochie.

MOV (Missie Ontwikkeling Vrede)

Op zondag 14 februari 2010 werden er na afloop van de viering bezinningsboekjes verkocht met 40 gebeden, gedichten, gedachten voor de Veertigdagentijd. Al snel compleet uitverkocht kunnen wij u meedelen dat wij € 61,00 kunnen bijdragen aan de Vastenaktie. In het weekend van 13 en 14 maart zullen alle vieringen in onze Geloofsgemeenschappen in het teken staan van de Vastenactie en zal er ook gecollecteerd worden voor het Vastenactieproject in Malawi. Deze collecte willen wij van harte aanbevelen!