Mededelingen van de Locatieraad

Voorstellen leden Locatieraad

Lolita Hesseling-Robail

Ik ben Lolita Hesselink-Robail, geboren (1957) en getogen in Frankrijk. Na mijn eindexamen (Baccalauréat Philo – Lettres), heb ik twee jaar aan de universiteit te Grenoble gestudeerd. Ik kwam in 1978 in Nederland toen ik trouwde met Roeland Hesselink.

Wij zijn inmiddels 32 jaar getrouwd en hebben een dochter van 18. Ik heb mijn Doctoraal en post-doctorale opleiding in Nijmegen afgerond en 20 jaar les gegeven aan de Alliance Française in Zutphen en 18 jaar aan het Geert Groote College te Deventer. Sinds 2000 leid ik een dochter onderneming van mijn echtgenoot die grafmonumenten importeert en exporteert. Ik werd vorig jaar gevraagd zitting te nemen in de Locatieraad waar ik de secretaris functie vervul. Hiermee wil ik mijn bijdrage leveren aan onze Geloofsgemeenschap.

De andere leden van de Locatieraad hadden zich al een keer voorgesteld.

Vacature

De locatieraad is op zoek naar iemand die dagelijks, met name voor de door-de-weekse dagen, ’s morgens de kerkdeuren wilt openen en aan het eind van de middag wil sluiten.
Vele mensen vinden het fijn om de Kerk te bezoeken, een kaarsje op te steken, te bidden of zomaar even langs te komen.
Nu is het kerkportaal enkel open tijdens de openingstijden van het secretariaat, maar het zou fijn zijn, wanneer dat alle dagen van de week kan worden. Zeker nu de lente weer aanbreekt en vele wandelaars en fietsers langs komen.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met één van de locatieraadsleden of het secretariaat.