Mededelingen voor julie en augustus

Vergadering kerkbestuur

Het kerkbestuur vergadert op dinsdag 7 juli en

maandag 17 augustus om 20.00 uur in de pastorie.

Bijeenkomst Pastoraatsgroep

De Pastoraatsgroep komt bijeen op maandag 24 augustus

om 20.00 uur in de pastorie.

Koffiedrinken na de H. Mis

Op zondag 30 augustus is er na de viering

van 10.00 uur gelegenheid een kopje koffie

te drinken in de pastorie. Iedereen is van harte welkom.