Mis- en Gebedsintenties september 2013

kaarsje aanstekenZondag 1 sept. 9.30 uur Woord en Communieviering 

Johannes Wilhelmus Dashorst,  Overl. ouders Wilhelmus Gerardus Bernardus Hulman en Theodora Johanna Maria Hulman- Berns, Jacqueline Schuttelaar-Hoffschulte, Overl. ouders Jansen-Gabriél, Wijbrandus Franciscus de Kruijf, Uit dankbaarheid bij een 55 jarig huwelijk

Zondag  8 sept. 9.30 uur H.Mis

Albertus Rutgers, Hein Huis in t Veld, Overl ouders Assink –Fisscher, Antoon Aa, Frans Wichers, Jan de Baar, Lev. en overl .fam. Nijenhuis- Streppel, Ferdinand Geene, Lev. en overl. fam. Jansen- Jansen, Johannes Michel  Anthonius van den Berg, Jacqueline Schuttelaar-Hoffschulte, Wijbrandus Franciscus de Kruijf

Zaterdag 14 sept.H. Mis 

Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Lev. en overl. fam .Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers- Stoer, Geert van der Linde, Lev. en overl. fam. Ten Velde- Gerritsen, Hein Huis in t Veld, Paula Haarman –ten Have, Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Oosterwegel- Jansen, Gerard Brouwer, Wijbrandus Franciscus de Kruijf, Uit dankbaarheid bij een 80ste verjaardag

Zondag  22 sept 9.30 uur Woord en Communieviering 

Lev en overl .fam. ten Velde- Groot Koerkamp, Overl. ouders Bot-Beemster, Ceciel Bot, Bennie Hakvoort, Annie Hiethaar-Wichers, Johannes Hendrikus Teunissen, Lev. en overl. Roelofs- Huisman, Henk Snoeyers, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Lev. en overl. fam. Kester, Wijbrandus Franciscus de Kruijf

Zondag 29 sept. 9.30 uur Woord en Communieviering 

Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Lambertus Wilhelmus Groot Koerkamp, Pastor van t End, Wijbrandus Franciscus de Kruijf

Wat is een Misintentie?

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.