Nieuwe leden Locatieraad

Jan Roes, penningmeester Locatieraad heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie aangekondigd dat de Locatieraad nieuwe leden heeft.

v.l.n.r. Jan Roes en Jan Wagenmans

Termijnen zijn verstreken en aftredend zijn Jan Wagenmans, voorzitter; Lotita Hesselink, secretaris; Wim Noordman en Peter Wolbert beiden lid.  De nieuwe leden worden hartelijk welkom geheten en voorgesteld, te weten:
Elsje August de Meijer
Will Krieger
Wim Demmers
Jan Roes blijft nog een jaar penningmeester.

De mensen die hun functie neerleggen worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet en ontvangen t.z.t. een boek ter gelegenheid van 150 jaar Joppe.
De nieuwe leden worden veel wijsheid en succes gewenst.