Oliën gezegend tijdens Chrismamis

God raakt ons aan..

Chrismamis 2019

Op woensdagavond 17 april werd in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Emmaüsparochie) de jaarlijkse Chrismamis gevierd. Gelovigen vanuit vele parochies waren gekomen naar deze viering “voor het hele Aartsbisdom Utrecht”, zoals kardinaal Eijk de Chrismamis in zijn openingswoord omschreef.

De aartsbisschop Eijk zegende in deze Mis de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren.

Hernieuwing van de Wijdingsbeloften

Tientallen priesters, diakens en seminaristen waren aanwezig en de priesters van het aartsbisdom vernieuwden in de viering hun wijdingsbeloften.

Voor het volledige verslag van de viering klikt u hier en voor de overweging van kardinaal Eijk klikt u hier.

Germaine Wijnands (Joppe) nam de oliën in ontvangst.

Enkele gelovigen uit de geloofsgemeenschappen van de HH. 12 Apostelen waren aanwezig en Germaine Wijnands en Bertus Herman uit Joppe namen de oliën voor de HH. 12 Apostelen in ontvangst. Het was een prachtige gezongen viering waarbij heerlijk kon worden meegezongen.

Aan het slot van de viering verwees de kardinaal ons naar zijn Groet aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van hat Paastriduum 2019.

Gesterkt gaan we het Paasfeest tegemoet.

 

 

 

Fragment uit de Chrismamis ‘de bisschop vermengt het reukwerk met de olie’