Onze toekomst – Uw idee

kerkgebouw-Joppe-mi

Onze Toekomst

Parochie HH. Twaalf Apostelen

Geloofsgemeenschap Joppe

Onze Toekomst

Februari 2016,

Beste medeparochiaan en/of bezoeker van onze kerk,

Enige tijd geleden heeft pastoor Harry Scheve ons gevraagd om een toekomstplan te maken voor onze geloofsgemeenschap te Joppe. Inmiddels zijn de Locatieraad en de Pastoraatsgroep aan de slag gegaan om gegevens te verzamelen over onze geloofsgemeenschap en om op basis daarvan een goed onderbouwde toekomstvisie voor Joppe te formuleren. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • hoe ontwikkelt zich het aantal gelovigen en kerkbezoekers in Joppe?
  • hoe houden we voldoende actieve vrijwilligers?
  • kunnen we ons kerkgebouw op lange termijn blijven onderhouden?
  • hoe houden we onze inkomsten op peil?
  • hoe gaan we om met de trends in onze maatschappij en hoe houden we ‘Joppe’ actief, vitaal en bij de tijd?

Het is verstandig om bij deze vragen stil te staan. Daarvoor maken we ook graag gebruik van uw hulp. Als u als medeparochiaan van onze geloofsgemeenschap Joppe ideeën, suggesties of voorstellen heeft, die wij kunnen meenemen in ons toekomstplan, dan vernemen wij die graag van u.

Indien u wilt reageren, dan verzoeken u om uiterlijk 14 maart 2016 uw reactie te deponeren in de brievenbus van ons secretariaat, of om uw reactie per mail te zenden aan ons secretariaat: [email protected] en of u plaats uw reactie onder het artikel op de site zodat u het deelt met de lezers. Ook kunt u de leden van de locatieraad en pastoraatsgroep aanspreken en uw idee meegeven  Graag nemen wij uw reacties mee in ons plan.

Met vriendelijke groeten,

Locatieraad en Pastoraatsgroep van de Geloofsgemeenschap Joppe.

Mijn reactie/idee is :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Niet verplicht: naam, mailadres, adres en telefoonnummer :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..