Pasen in Joppe

Heel hartelijk Dank !

Prachtige bloemarrangementen sieren de kerk.

We mogen terugzien op goed bezochte vieringen op de Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.

Zo was er Goede Vrijdag om 15.00 uur de Kruisweg m.m.v. het Parochiële koor waarin Willem Achtereekte voorging. Bertus Haarman droeg het kruis langs de kruiswegstaties.
Het was een mooie gedragen viering met ruimte voor het gebed, de zang maar ook de stilte.

Het Kinderkoor o.l.v. Carolyne Kemp en Theo Mokkink, organist

In de Familiegebedsviering op Stille Zaterdag mochten de ruim 60 kinderen een kaarsje aansteken bij het kruis. Het was geen Paaswake waarbij altijd een priester voor moet gaan maar een nieuwe manier van vieren waarbij we ons voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen; Vieren naar het Licht, waarbij Willem Achtereekte ons voorging in deze viering.
Er werd mooi gezongen door zowel het kinderkoor als het Parochieel koor én samen! Na afloop was er voor iedereen een lekker paaseitje.

In de avond was er de Parochiële Paaswake in Zutphen waar de paaskaars van Joppe is gezegend. Bertus Haarman en zijn vrouw zijn namens de geloofsgemeenschap naar Zutphen geweest en Bertus heeft zorggedragen voor de paaskaars zodat deze zondagmorgen op tijd in de kerk stond.

E. Wassink, em.-priester met Kasper en Aniek

Op zondag in de Hoogmis van Pasen droeg E. Wassink, em.-priester de heilige mis op. De vijf nagels werd door de priester op de gezegende paaskaars aangebracht. Het Parochieel koor o.l.v. Piet Klein Rouweler en Theo Mokkink- organist-  luisterde de viering op. De dames van de koffiegroep zorgden voor de koffie en thee. Na afloop was het een gezellig samenzijn in de pastorie.

Heel hartelijk DANK aan iedereen die het vieren in Joppe hebben mogelijk gemaakt.

Zalig Pasen !