Een hartelijk welkom pastoor Scheve en diaken Bos

pastoor Harry Scheve

pastoor Harry Scheve

Hartelijk welkom pastoor Harry Scheve in Joppe

Zaterdag 18 juli aanstaande zal de nieuwe pastoor Harry Scheve voor het eerst voorgaan in de Heilige Mis te Joppe.
Na de viering is er gelegenheid met hem kennis te maken in de pastorie.
De viering is om 19.00 uur dat in zijn geheel in het teken van de Slavisch – Byzantijnse koormuziek zal zijn.

Installatieviering

diaken Anton Bos

diaken Anton Bos

Vrijdag 10 juli, om 19.00 uur was de installatieviering van pastoor Harry Scheve in de St. Janskerk te Zutphen. Vicaris Hans Pauw ging hierin voor. Naast leden van het pastorale team was daarbij ook de nieuwe diaken Anton Bos, die zich zelf presenteerde.

De nieuwe vice-voorzitter van de HH.12-Apostelen, Wim Achtereekte heette pastoor Scheve hartelijk welkom en overhandigde hem symbolisch de grote sleutel van de 14 kerken van onze parochie HH. 12-Apostelen.

vicaris Hans Pauw

vicaris Hans Pauw

Na de viering kon men hen beiden de hand schudden.

We zijn dankbaar om met pastoor Harry Scheve en diaken Anton Bos onderweg te mogen gaan en we hopen en bidden dat zij zich in onze gemeenschap thuis mogen voelen.

Foto’s zijn gemaakt door Gerrit te Vaarwijk.

Reacties

  1. mariet van koppen zegt

    De eerste kennismaking maakte indruk, vooral de preek over “druk”druk”!
    Fijn dat ook de dominee Daan erwas!