Pastorale school

Willem Achtereekte heeft zijn opleiding op de Pastorale school met succes afgerond.
De Locatieraad en de Pastoraatsgroep feliciteren hem.

Sinds september 2010 heb ik de pastorale school, ook wel genaamd de  basiscursus Katholiek Geloof & Geloofsbeleving, in Raalte gevolgd. De Pastorale School biedt scholing en toerusting voor vrijwilligers die werkzaam zijn in parochies en andere pastorale instellingen van het Bisdom.

Twee jaar lang ging ik op dinsdagavond naar school en daarnaast waren er ook vele uren zelfstudie. Samen met 7 andere studenten ben ik eind april geslaagd.

Ik kan de studie voor iedereen die zich wil verdiepen in het geloofsleven vanuit vrijwilligerswerk of gewoon interesse van harte aanbevelen. Met dankbaarheid kijk ik terug op deze periode waarin alle facetten van het kerkelijk leven werden belicht. Elke module bestond uit 4 lessen en wij kregen les van priesters, diakens en pastoraal werkers. Het ging van bijbelstudie tot samenstelling van vieringen, van diaconie en spiritualiteit naar de kleur van bijvoorbeeld het kerkelijk jaar.

Het heeft mij verrijkt en ik ben nog beter toegerust om het werk voor de parochie, in het bijzonder onze geloofsgemeenschap in Joppe, te vervullen.

Samen met een aantal medestudenten sluit ik de studie onder begeleiding van onze hoofddocent, vicarisRonald Cornelissen, af in Lourdes tijdens de grote bisdombedevaart.

Ik wil u allen danken voor uw steun en interesse gedurende de afgelopen twee jaar.

Hartelijke groet, Willem Achtereekte