Hoge pauselijke onderscheiding voor Piet-Hein Cremers

Ridder in de Orde van Silvester

Ridder in de Orde van Silvester

Zondag 17 mei is tijdens een feestelijke Eucharistieviering scheidend vice-voorzitter van het parochiebestuur de HH. Twaalf Apostelen, Piet-Hein Cremers in het bijzijn van zijn vrouw Ida en kinderen en kleinkinderen op bijzondere wijze in het zonnetje gezet.

Voor zijn vele grote verdiensten is Piet-Hein onderscheiden met de door paus Franciscus zelf toegekende versierselen behorende bij Ridder in de Orde van Sint Silvester. Pastoor Fred Hogenelst heeft de versierselen bij Piet-Hein opgespeld nadat mede-parochiebestuurder Theo Lam het laudatio had uitgesproken.

Bloemen voor mevrouw Cremers

Bloemen voor mevrouw Cremers

Deze hoge pauselijke onderscheiding is in 1841 ingesteld door paus Gregorius en is vernoemd naar de paus Silvester I. Deze wordt uitgereikt aan katholieken en niet- katholieken die zich regionaal bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en kerk.
Piet-Hein was voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs Zutphen, vanaf 2007 vice-voorzitter van de parochie HH. Twaalf Apostelen en was daarvoor vice-voorzitter van de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming te Joppe. Op 1 juni is zijn ambtstermijn verstreken en wordt hij opgevolgd door Willem Achtereekte.

Na een groot applaus werd met het koor het Marialied ‘O Sterre der Zee van harte gezongen en daarmee het mooie moment bezegeld.

2015-05-17 09.51.46 (2)

Theo Lam, Piet-Hein Cremers, pastoor Hogenelst

Na de viering was er gelegenheid Piet-Hein Cremers te feliciteren in het Bosrestaurant.

Piet-Hein, van harte gefeliciteerd!