Rozenkransgebed 16 oktober

Rozenkrans

Door de kracht van het bidden is Gods hulp voor elk soort verzoek en op elk gebied beschikbaar.

Op de eerste vier dinsdagavonden in maand oktober om 19.00 uur
bent u welkom voor het bidden van de rozenkransgebed.

We bidden niet het volledige rozenkransgebed maar de verkorte versie, het rozenhoedje. We bidden dus één keer het gebedssnoer.
Bij elke rozenhoedje staan we stil bij een van de vijf geheimen van dit gebed: de Blijde, de Droevige, de Glorievolle en Lichtende geheimen. De mysteries van de rozenkrans verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.
We bidden het krachtige gebed tot God, via Zijn moeder, Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, onze Moeder.

De Droevige Geheimen
1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
5. Jezus sterft aan het kruis

Wij bidden op dinsdagavond
2 oktober de Blijde Geheimen
9 oktober de Geheimen van het Licht
16 oktober de Droevige Geheimen en
23 oktober de Glorievolle Geheimen.

Ook zonder eigen rozenkrans bent u welkom om mee te bidden, te mediteren, te luisteren, kortom aanwezig te zijn.
Bidt u mee?