Bijbelavonden

‘Mijn Woord blijft in eeuwigheid’ Het afgelopen werkjaar hebben we met veel plezier gewerkt aan het evangelie volgens  Marcus. De avonden vonden plaats in het Parochieel Centrum Mariaschool (PCM) te Zutphen. Dit nieuwe jaar gaan we aan de slag met het evangelie van Lucas. Vanaf de eerste zondag van de Advent zal dit evangelie ook […]