De Brunch 18 augustus

Alle zegen komt van boven. Op zondag 18 augustus togen we na een mooi gezongen H. Mis met pastoor Scheve onder de paraplu naar de tent in de pastorietuin voor onze jaarlijkse brunch voor de geloofsgemeenschap en haar vrijwilligers. Dankzij de inspanning van de locatieraad en in het bijzonder van Will Kruger voor het regelen […]

18 augustus De Brunch

Na de zomervakantie en ter gelegenheid van het patroonsfeest Maria Tenhemelopneming (feestdag 15 augustus) zal op zondag 18 augustus na de Eucharistieviering de jaarlijkse brunch worden aangeboden voor de geloofsgemeenschap. De H. Mis zal worden opgedragen door pastoor Harrij Scheve. Ook zal er een verdienstelijke vrijwilliger in het zonnetje worden gezet en de paaskaars uit 2018 […]

Het Feest op 9 september

U leest een impressie van de feestelijkheden van zondag 9 september. Inloop In de vroege morgen (7 uur) kwamen de eerste vrijwilligers binnen voor het maken van de koffie, het smeren van de krentenwegge, het gereedmaken van het priesterkoor, het hijsen van de vlag en wimpel en het plaatsen van de vlag in de toren. […]

Uitnodiging voor de brunch op zondag 13 augustus

Samen eten verbindt .. Op zondag 13 augustus houden we weer de jaarlijkse gezellige brunch voor alle vrijwilligers en parochianen van Joppe na de H. Mis in de tuin van de pastorie. Pater Hulshof zal voorgaan en het Parochieel Koor is weer terug van haar vakantie. Het wordt een mooie viering. U bent van harte welkom.

Gezellige brunch

Helaas regent het maar in de tent is het droog en is er voor iedereen koffie en thee met lekkere broodjes. Ook al is het nog vakantie, de opkomst is groots. De mensen zijn blij elkaar weer te ontmoeten. De Paaskaars 2014 Na het vieren van de Heilige Mis en het patroonsfeest Maria Hemelvaart heet […]

Uitnodiging Brunch zondag 16 augustus

Op zondag 16 augustus 2015 organiseren wij een brunch na afloop van de H. Mis van 9.30 uur. Wij nodigen alle parochianen van de Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming van harte uit. De locatieraad/pastoraatsgroep  

Gezellige brunch

  Na de Woord- en Communie viering waarin Jaap van Kranenburg, pastoraal werker voorging is ondanks het frisse weer de brunch goed bezocht. Helaas konden de voorzitters van de pastoraatsgroep en locatieraad niet aanwezig zijn. Jan Roes, penningmeester van de locatieraad heette daarom iedereen van harte welkom.  Jan gaf een toelichting op de financiele cijfers […]

Welkom op de brunch

Op zondag 17 augustus zal er na de viering van 9.30 uur een brunch zijn in de tuin van de pastorie. Alle leden van onze geloofsgemeenschap zijn van harte uitgenodigd.

17 augustus brunch!

Op zondag 17 augustus zal er na de viering van 9.30 uur een brunch zijn in de tuin van de pastorie waarvoor alle leden van onze geloofsgemeenschap van harte zijn uitgenodigd.

Vrijwilligersbrunch

Zondag 26 mei ’13 aansluitend aan de H. Mis hebben wij de jaarlijkse brunch voor de vrijwilligers gehad.  Buiten was het fris en binnen in de tent was het aangenaam en gezellig. Willem Achtereekte, voorzitter van de pastoraatsgroep bedankte iedereen voor zijn en haar inzet waardoor wij samen de geloofsgemeenschap Joppe vormen. Ieders bijdrage groot […]