Familieberichten

 Vrijdag 18 februari 2019 is in de Heer overleden mevrouw  Anna Maria – Annie – Jansen op de leeftijd van 88 jaar. De kerkelijke uitvaart is op zaterdag 23 februari 2019 om 10.30 uur in O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe met aansluitend de teraardebestelling op het naastgelegen kerkhof. Voorganger: de heer em.-diaken Th. ten Bruin Heer geef haar de eeuwige rust. […]