Springprocessie in Echternach

Sinds jaar en dag wordt op de dinsdag na Pinksteren de beroemde ‘springprocessie’ gehouden in Echternach. In deze Luxemburgse plaats ligt de Heilige Willibrord begraven, de grondlegger van het Christelijk geloof in Nederland. Al in de vijftiende eeuw wordt gerefereerd aan de processie als een reeds lang bestaande traditie. De deelnemers deden daarbij steeds drie […]

Bedevaart naar Echternach

Bedevaart naar Echternach met bezoek aan Luxemburg en Banneux   Maandag 13 en dinsdag 14 juni 2011 is er de Springprocessie naar Echternach. Vanuit de vicariaten Utrecht, Deventer en Arnhem vertrekken bussen naar het graf van de stichter van het Aartsbisdom en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie: Sint Willibrord. Ook aartsbisschop Eijk zal naar Echternach […]