Mededeling over het kerkhof

Op 1 en 2 augustus 2011 zijn door de Fa. Vrielink 44 zerken geruimd, afgevoerd en vernietigd. Op 15 augustus is door de Fa. Hesselink begonnen met het ophalen van de zerken, die gerestaureerd worden en deze zullen in de maand september weer op het kerkhof  teruggeplaatst worden. Nadien ontvangen degenen, die vorig jaar zich hiervoor hebben ingeschreven, bericht van […]

Berichten van de Locatieraad

Voortgang verbouwing pastorie Het lijkt alsof er niets gebeurd, maar deze rust is schijn. Op 2 september was de eerste bouwvergadering met de directievoerder, BBD Hafkamp uit Twello, en de aannemers, Chris Kappert Bouwbedrijf uit Warnsveld en installatiebedrijf F.Pladdet uit Almen. Chris Kappert voert de bouw uit en Pladdet doet de installatiewerkzaamheden. Beide bedrijven hebben […]

Inzegening urnenmuur en kerkhof

Na de hoogmis van Pinksteren 31 mei 2009 waren velen van u aanwezig om getuige te zijn van de inzegening van de urnenmuur en nieuwe stuk op ons kerkhof door pastoor Hogenelst. Het was een mooie plechtigheid onder een zonnige hemel. Het was fijn dat u er was! Onze dank gaat uit aan allen die […]