Kerstwens en een Gelukkig 2018

Het jaar 2017 loopt ten einde, 2018, een bijzonder jaar voor onze geloofsgemeenschap, staat voor de deur. Wij willen alle vrijwilligers danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Samen zijn we Kerk! De locatieraad en de pastoraatsgroep wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond nieuwjaar. Persoonlijk kunnen we elkaar een goed […]

Nieuwjaarsreceptie 2017

Germaine Wijnands, namens de locatieraad en de pastoraatsgroep, heet alle aanwezigen van  harte welkom en wenst een ieder een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar. Zij spreekt haar grote dank uit naar de vele vrijwilligers, die voor onze geloofsgemeenschap onmisbaar zijn. In een tijd waarin zoveel lijkt mis te gaan, onderstreept zij het belang om positief te […]

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 15 januari hebben we weer onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in het Bosrestaurant, na de viering van 9:30 uur. Deze gezellige bijeenkomst bevestigt de stevige band die de leden van de geloofsgemeenschap van Joppe met elkaar hebben. Wij hopen u te ontmoeten. Pastoraatsgroep & Locatieraad

Nieuws van de Nieuwjaarsreceptie

Zondag 10 januari 2016 was de Nieuwjaarsreceptie waar we elkaar een Zalig Nieuwjaar konden wensen. Wederom hadden we een mooie opkomst. Uit respect voor onze dierbare die er niet meer bij kunnen zijn namen we staande een moment van stilte in acht. Verder nam Willem Achtereekte het woord om te vertellen over zijn zware besluit […]

Nieuwjaarsreceptie

We kunnen elkaar persoonlijk een goed nieuw jaar toewensen op zondag 11 januari 2015. Aansluitend aan de viering van 9.30 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in het Bosrestaurant. Wij nodigen u van harte uit.

Vooraankondiging Nieuwjaarsreceptie

We kunnen elkaar persoonlijk een goed nieuw jaar toewensen op zondag 11 januari 2015. Aansluitend aan de viering van 9.30 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in het Bosrestaurant. Wij nodigen u van harte uit.

Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zondag 12 januari 2014 werd in het Bosrestaurant te Joppe onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Er was volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en een Zalig Nieuwjaar te wensen. Een gedeelte uit de toespraak van Willem Achtereekte, voorzitter van de pastoraatsgroep: “Het goede jaar 2013 stond in het teken van een succesvolle start van de familievieringen, […]

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie op 12 januari

Op zondag 12 januari 2014 is er na de viering van 9.30 uur een nieuwjaarsreceptie in het Bosrestaurant. U bent allen van harte uitgenodigd.

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

Na een mooie viering met prachtige zang en volle kerk waarin F. Zandbelt, em.-pastoor voorging, gingen we samen naar het Bosrestaurant om elkaar te ontmoeten en om samen het nieuwe jaar in te luiden.  We stonden samen even stil bij de parochianen die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen. Willem Achtereekte, voorzitter Pastoraatsgroep noemde een […]

13 januari Nieuwjaarsreceptie

We kunnen elkaar persoonlijk een goed nieuw jaar toewensen op zondag 13 januari. Aansluitend aan de viering van 9.30 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in het Bosrestaurant. U bent van harte uitgenodigd, Locatieraad & Pastoraatsgroep