Allerzielen 2011

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop wij in de katholieke kerk wereldwijd stil staan bij allen, gekend en niet gekend, die ons in geloof zijn voorgegaan. Op woensdagavond 2 november 2011 om 19.00 uur zal pastor Jaap van Kranenburg voorgaan tijdens de viering van Allerzielen en zullen kaarsen branden voor onze overledenen […]

Gezinsviering met kerst 2011

Met veel genoegen delen wij u mee dat wij al een drietal ouders bereid hebben gevonden mee te denken over de organisatie van de gezinsviering van kerst 2011. Heeft u belangstelling? Graag uw naam en telefoonnummer doorgeven aan het secretariaat (telnr: 0575-494221, dinsdag en woensdag van 9.30-11.30 uur, of per mail: [email protected]) Dank voor uw […]

Wijziging aanvangstijden vieringen

Ingaande 1 januari 2012 zullen de aanvangstijden van de vieringen in Joppe gaan wijzigen. De zondagviering gaat beginnen om 9.30 uur en de zaterdagavondviering om 17.00 uur. Reden is gelegen in het feit dat er in het Eucharistisch Centrum van onze parochie, de St. Jan in Zutphen, altijd op zondag een Eucharistieviering zal zijn en […]

Zaligverkklaring Paus JP2 – Is het een feestje waard?

Uitnodiging voor een open denk en discussieavond dinsdagavond 5 april 20.00 uur Zutphen zondag 1 mei 13.30 uur gezamenlijke lunch feestelijke gebedsviering Zutphen Zaligverklaring  –  Is het een feestje waard? Zes jaar na zijn overlijden zal paus Johannes Paulus II zalig verklaard worden door zijn opvolger. Een bijzonder moment. In Nederland wordt er heel wisselend […]

Samenzang

Zoals u wellicht bekend is, wordt de viering (H. Mis cq. Woord- en Communieviering) in het derde weekend van elke maand niet ondersteund door ons koor. Op verzoek van de pastores en lekenvoorgangers om toch in zo’n weekendviering de samenzang door een organist begeleid te hebben, is tijdens ons bestuursoverleg besloten, dat er vanaf heden […]

Kruiswegbijeenkomst 10 maart 2011

De Kruiswegbijeenkomst is op 10 maart 2011 van 20.00 tot 22.00 uur in onze kerk die begeleid zal worden door leden van de projectgroep Kruisweg, de pastores en de diakens. U hierbij van harte uitgenodigd. Omdat het voor de organisatie belangrijk is een indruk te hebben van het aantal personen, wordt u verzocht even te […]

En ze leven nog lang en gelukkig…

Trouwen voor de kerk Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar, zijn veel mensen druk met plannen maken, voor sommigen zijn dat: trouwplannen! Want nog steeds besluiten mensen om toch ook voor de kerk te trouwen; het blijft een mooi en bijzonder moment in een mensenleven! Gezamenlijke Voorbereiding Het Pastoraal Team wil meewerken aan een […]