Dankwoord

Met vele parochianen en gasten kunnen we terugkijken op prachtige en hartverwarmende kerstdagen. Op kerstavond waren er twee vieringen in een werkelijk uitpuilende kerk. Op 1e kerstdag werd de viering redelijk bezocht. Wat een geluk dat wij samen de Geboorte van Christus in en rondom onze sfeervolle kerk in Joppe hebben kunnen vieren. Dit kon […]

Bloemenstukken voor de kerst

De werkgroep Bloemen verzorgen de bloemstukken voor onze kerk. Een vijftal dames Annie Schiphorst, Anne van Venrooij, Francien Gradussen, Trees Hafkamp en Janny Engelsman zijn al vroeg bezig om dat voor kerst klaar te hebben. Ze hebben er zin in! ‘De vele prachtige bloemstukken worden gemaakt met bloemen en groen uit eigen tuin. Zo worden de kosten […]

Paaskaars 2013

Op zondag 12 oktober is de Paaskaars van 2013 uitgereikt aan Willem Achtereekte. Tijdens de familieviering, waarin het thema dankbaarheid centraal stond, werd hij ermee verrast. Pastor Jaap van Kranenburg sprak Willem toe. Hij noemde Willem een stuwende kracht achter vele werkzaamheden binnen onze geloofsgemeenschap. Een doener, een spin in het web en een goede […]

Inspiratiedag voor vrijwillger

De parochie HH. Twaalf Apostelen houdt zaterdag 20 september 2014 een vrijwilligers dag in de Emmanuelkerk in Zutphen. Deze dag is bedoeld voor alle mensen die als vrijwilliger actief zijn binnen  de twaalf locaties van de parochie. Het thema is: Hoe kunnen we het werk binnen de kerk met inspiratie en waardering blijven doen? Het […]

Jaarlijkse snoeibeurt

Op woensdag 27 augustus was het een drukte van belang rondom de kerk. De tuin club, met versterking van een drietal vrijwilligers, hebben de hagen rondom kerk, pastorie en kerkhof onder handen genomen voor de jaarlijkse snoeibeurt. Heren bedankt voor het vele werk dat jullie elke week verrichten om alles er zo verzorgd uit te […]

Welkom op de brunch

Op zondag 17 augustus zal er na de viering van 9.30 uur een brunch zijn in de tuin van de pastorie. Alle leden van onze geloofsgemeenschap zijn van harte uitgenodigd.

Afscheid nemen en welkom heten

In onze Geloofsgemeenschap zijn 22 wijkvertegenwoordigers actief met de bezorging van het parochieblad Onderweg. Velen van hen bezorgen het parochieblad Onderweg en daarvoor het blad van Joppe al jarenlang.  Heel veel waardering daarvoor. Het afgelopen jaar hebben helaas 6 wijkvertegenwoordigers wegens hun gezondheid of om een andere reden moeten besluiten te stoppen. Het zijn de dames Elly […]

Afscheid bij kerkschoonmaakploeg

Bij de kerkschoonmaak voor de Kerst hebben Greet en Rinus de Winter te kennen gegeven dat ze om gezondheidsredenen willen stoppen. Ze nemen na 28 jaar dit werk te hebben verricht afscheid met een mooi toepasselijk gedicht (*) en een traktatie bij de koffie. Doordat dit afscheid voor iedereen onverwacht was, is er nadien een […]

Uitreiking Paaskaars

Zoals u ongetwijfeld weet is het een goede gewoonte de Paaskaars uit te reiken aan een parochiaan die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor onze geloofsgemeenschap. In de viering van 31 december 2013 is de paaskaars aan mevrouw Doortje Jansen uitgereikt. Hieronder staat de toespraak van Willem Achtereekte, voorzitter Pastoraatsgroep. Zij heeft in een interview voor […]

Dankwoord aan u allen

Met vele parochianen kunnen we terugkijken op prachtige en hartverwarmende kerstdagen. Wat een geluk dat wij samen de Geboorte van Christus in en rondom onze sfeervolle kerk in Joppe hebben kunnen vieren. Dit kon alleen dankzij de medewerking die ieder van ons, groot of klein, jong of oud, verleende tijdens de voorbereidingen en op deze […]