Hartelijke groet van aartsbisschop Eijk bij het begin van het Paastriduum

Bij gelegenheid van het Paastriduum wil ik u allen hartelijk groeten en u een Zalig Pasen toewensen. In onze parochies, scholen, zieken- en verpleeghuizen, gevangenissen, asielzoekerscentra en tal van andere plaatsen komen kinderen, jongeren en volwassenen samen om het lijden van onze Heer te overwegen en Zijn verrijzenis te vieren. In het bijzonder komen gelovigen […]

16 december: Vieren met Mgr. Eijk

31 oktober 2011 hebben wij in Joppe samen met aartsbisschop Willem Eijk de Heilige Eucharistie mogen vieren. In februari 2012 namen wij met vreugde en dankbaarheid kennis van de creatie van mgr. Eijk tot kardinaal. Wij hebben de eer en het genoegen u te kunnen meedelen dat Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk op zondag 16 december 2012 […]

Oog, oor en hart van de parochie

Allerzielen Voor het vijfde achtereenvolgende jaar kunnen wij met recht zeggen: “wat een indrukwekkende Allerzielen”. Wij willen allen die zich op welke wijze dan ook met hart en ziel hebben ingezet om deze Allerzielen, op de wijze zoals wij in Joppe onze overledenen gedenken mogelijk te maken, van harte bedanken. Mis- en Gebedsintenties U kunt gebedsintenties […]

Pastorale brief over de Eucharistie

Bij gelegenheid van de Veertigdagentijd Vanwege de Veertigdagentijd heeft kardinaal Eijk een uitgebreide pastorale brief geschreven, getiteld ‘Leven met Christus. Pastorale brief over de Eucharistie’. De pastorale brief vloeit voort uit de in februari 2011 gepubliceerde beleidsnota ‘Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht’ en “nodigt ons allen uit tot reflectie en […]

Mgr. Eijk kardinaal

Het Aartsbisdom Utrecht heeft met vreugde en dankbaarheid kennis genomen van de bekendmaking in Rome dat Paus Benedictus XVI tijdens het consistorie van 18 en 19 februari 2012 aartsbisschop mgr. dr. W.J. Eijk tot kardinaal zal creëren. Klik hier voor het volledige bericht.

Madrid ingenomen door WJD-gangers

door pastor Anton ten Klooster, geplaatst op 18/8 ’11 om 19:49u op Yougle Sinds maandag 15 augustus is Madrid ingenomen door vele, vele jonge pelgrims. Ook de ‘Amigos en Christo’ van de Utrechtse WJD-reis zijn onder hen die in de straten dansen, catecheses volgen en de metro’s meer dan vol laten lopen. Kwartier maken in […]

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

PASSION Palmzondag  17 april 2011 Emmanuelkerk te Zutphen Start 11.00 uur met feestelijke Heilige Mis Op Palmzondag 17 april is in de Emmanuelkerk te Zutphen de jaarlijkse jongerenmanifestatie van het Bisdom: PASSION. De dag begint  om 11.00 uur met een feestelijke Heilige Mis. De aartsbisschop Eijk gaat hierin voor. De hele dag staat in het teken […]

Samen de Heilige mis vieren met aartsbisschop Eijk

Zondag 31 oktober 2011 hebben we samen met aartsbisschop Eijk de Heilige mis gevierd. Het was een eer en heerlijkheid om mgr. Eijk in Joppe te mogen ontvangen en samen met hem te mogen vieren en bidden. Na afloop bij de koffie hebben velen hem ontmoet.