Vastenbezinningsboekje 2012

Aandacht voor een ander

40 gebeden, gedichten, gedachten

voor de Veertigdagentijd

Parochie ‘HH. Twaalf Apostelen

zal u worden aangeboden na afloop van de vieringen van het weekend  18/19 februari – 25/26 februari

en na de viering van Aswoensdag.

Het thema voor de vasten  is:

“ Aandacht voor een ander”

vast iets voor jou

Het boekje kost slechts 2 euro.

 

De opbrengst van dit boekje is bestemd voor de Vastenactie projecten in Ethiopië.

 ‘Wees mede de oorzaak van een betere wereld’ met gedichten, gebeden, teksten van Margriet te Morsche ,

namens alle MOV groepen van HH. Twaalf Apostelen