Verslag vergadering van parochiebestuur HH. 12 Apostelen

De R.K.-Geloofsgemeenschap Joppe behoort tot de R.K.-Parochie Twaalf Apostelen.
Het parochiebestuur geeft van elke vergadering een kort verslag.
Voor het verslag, zie bijgevoegde link  11-05-19 kort verslag PB d.d. 11 mei 2011.

http://www.12apostelen.nl/