Wekelijkse Eucharistievieringen

“De Kerk leeft van de Eucharistie” zei paus Johannes Paulus II in zijn laatste rondzendbrief aan alle gelovigen. Vanwege de grote waarde van de Eucharistie, hechten de priesters in het Pastoraal Team er aan om ook door de week enkele malen de Eucharistie te vieren. Daarom heeft het Pastoraal Team besloten om twee nieuwe doordeweekse vieringen op te nemen in het rooster, te weten:

Woensdag om 9 uur in de Emmanuelkerk te Zutphen (bovenkerk). Celebrant: pastor Ten Klooster, bij zijn afwezigheid zal er eucharistische aanbidding plaatsvinden. Op de derde woensdag van de maand vervalt deze viering en is er, zoals gebruikelijk, een viering in de Elisabethkapel om 10.00 uur.

Donderdag om 9 uur in de H. Willibrordkerk te Hengelo (G). Celebrant: pastoor Hogenelst of pastor Ten Klooster. Op de 3e donderdag van de maand vervalt deze viering en is er, zoals gebruikelijk, een viering in De Bleijke om 19.00 uur.

Beide vieringen vinden wekelijks plaats, met ingang van woensdag 23 juni.

Ook nieuw is de maandelijkse Eucharistieviering in Steenderen. Deze zal plaatsvinden op de eerste dinsdag van de maand, eveneens om 9.00 uur. Met deze viering komt het pastoraal team tegemoet aan een gezamenlijk verzoek van de geloofsgemeenschappen van Baak, Olburgen, Steenderen en Vierakker.

In alle gevallen zal het gaan om een zogeheten “stille Mis,” zonder gezang. Voor al deze nieuwe vieringen geldt dat ze doorgang zullen vinden zolang dat mogelijk is.