Willem Achtereekte aanvaardt nieuwe functie

Willem Achtereekte

Willem Achtereekte

Enkele weken geleden heeft pastoor Hogenelst mij verzocht toe te treden tot het parochiebestuur van de HH. Twaalf Apostelen.

Ik heb hem om bedenktijd gevraagd en na beraad besloten positief te reageren op zijn verzoek.

Inmiddels heb ik de pastoor en de huidige vice-voorzitter ingelicht en het is de bedoeling dat ik een aantal bestuursvergaderingen ga bijwonen om mij in te werken in deze mooie taak. Het ligt in de lijn der verwachting dat ik per 01-06-2015 de opvolger ga worden van Piet-Hein Cremers en daarmee beoogd vice-voorzitter wordt. De pastoor is de voorzitter van het parochiebestuur. De pastoor zal een voordracht doen aan Zijne Eminentie de Kardinaal.

Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe functie en zie het als een uitdaging om er samen met u voor te zorgen dat wij in onze parochie kunnen blijven samenkomen in Zijn Naam.

Als gevolg van deze aanstaande benoeming zal ik mij terugtrekken uit vele functies in Joppe zoals het Beraad van kerken, de roostercommissie, de werkgroep MOV en de werkgroep Caritas (PCI) Joppe. Ik blijf wel voorganger in Joppe en (voorlopig) ook aan als voorzitter van de pastoraatsgroep Joppe.

Ik heb jarenlang met veel plezier samen met velen van u veel werk verzet voor Joppe en kijk daar met een goed gevoel op terug. Er is een nieuwe fase aangebroken voor mij waarbij ik , toeval bestaat niet, in de voorbereiding van een viering een deel van het Mattheüs-evangelie las: “de mens heeft van God talenten gekregen om te gebruiken en niet om ze in de grond te stoppen”. Ik wil mij blijven inzetten voor Joppe maar ga nu ook mijn energie steken in het wel en wee van onze grote parochie.

De locatieraad en pastoraatgroep gaan op zoek naar een vervanger voor de individuele functies en taken en doen mogelijk een beroep op u. Mocht u interesse hebben in een van de bovenstaande functies/taken neem dan contact op het secretariaat en zij verwijzen u door.

Hartelijk dank voor het door u in mij gestelde vertrouwen en ik zal u als voorganger en voorzitter pastoraatsgroep blijven ontmoeten in ons mooie Joppe.

Hartelijke groet,
Willem Achtereekte