WJD 2016

WJD 2016De Wereldjongerendagen (hierna afgekort WJD) is het grootste internationale jongerenevenement ter wereld en is zondag 31 juli in Krakau (Polen) succesvol afgesloten. Honderdduizenden jongeren, overal vandaan, komen bij elkaar om samen het katholieke geloof te vieren.

Historie

WJD Polen 2016

WJD Polen 2016

De Wereldjongerendagen bestaan al sinds 1984. Op initiatief van paus Johannes Paulus II kwamen toen 300.000 jongeren naar Rome. Sindsdien worden de WJD afwisselend op lokaal en internationaal niveau gehouden. Na steden als Buenos Aires, Parijs, Manilla, Sydney, Madrid, Rio en Krakau is in 2019 Panama aan de beurt.
Het thema voor 2016 is ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’.

Gebed
Bij elke editie van de Wereldjongerendagen hoort ook een officieel WJD-gebed. Ook voor de WJD in Krakau is een speciaal WJD-gebed gemaakt. Hier vind je die Nederlandse vertaling:

Heilige Johannes Paulus II

Heilige Johannes Paulus

“God, barmhartige Vader,
die Uw liefde geopenbaard hebt in Uw Zoon, Jezus Christus,
en die haar over ons verspreid hebt in de Heilige Geest de Vertrooster,
wij vertrouwen U vandaag de bestemming toe van de wereld en van elke mens.
Wij vertrouwen U in het bijzonder
de jongeren toe van alle talen, volken en naties:
leid hen en bescherm hen langs de gevaarlijke wegen van het leven
en geef hun de genade veel vrucht te dragen
van de ervaring van de Wereldjongerendagen in Krakau.

Hemelse Vader,
maak ons tot getuigen van Uw barmhartigheid.
Leer ons het geloof te verkondigen aan wie twijfelt,
hoop aan wie ontmoedigd is,
liefde aan wie onverschillig is,
vergeving aan wie kwaad heeft gedaan
en vreugde aan wie ongelukkig is.
Moge de vonk van de barmhartige liefde
die Gij in ons ontstoken hebt
een vuur worden dat de harten omvormt
en vernieuw het aanschijn van de aarde.
Maria, Moeder van Barmhartigheid, bid voor ons.
Heilige Johannes Paulus II, bid voor ons.”

Amen!

Lied
Een bekend WJD lied is Jesus Christ You are my life.