Zegenrijke zondag 4 augustus

We zijn dankbaar voor de zegenrijke viering.

v.l.n.r. Elsje August de Meijer (lector), priester Antoine Bodar, pastoor Harrij Scheve, de misdienaars Marieke en Jolien

Zondag 4 augustus ’19 concelebreerde Antoine Bodar, priester in Joppe. Daarbij was concelebrant pastoor Harrij Scheve, net terug van vakantie.

Na het intrede lied heette Germaine Wijnands, voorzitter pastoraatsgroep alle gelovigen, de voorgangers en in het bijzonder priester Bodar van harte welkom.   

Het was een mooie gezongen en zalige viering. Na afloop was er een gezellig samenzijn in de tuin van de pastorie.

Speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers, die er ondanks de vakantie toch weer waren. Chapeau !