Vooraankondiging Ziekenzalving 11 juni

ziekenzalvingPastoor Hogenelst zal op woensdag 11 juni aan hen die dat willen het Sacrament van de Ziekenzalving toe dienen.

Volgende jaren zal dit door meerdere geloofsgemeenschappen gezamenlijk worden georganiseerd. Dit jaar helaas dus voor het laatst door onze eigen geloofsgemeenschap Joppe.

Heeft u een vraag over de ziekenzalving, dan verzoeken wij u zich te wenden tot het secretariaat van de Joppekerk.

Openingstijden secretariaat: maandag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur of bel naar telefoonnummer 0575 494221.

Namens de werkgroep Ziekenzalving