Ziekenzalving 4 april 2019

Ziekenzalving 4 april 2019

Een hand op iemands hoofd
geeft troost,
Een woord en een gebaar,
aandacht voor elkaar.
Geborgen in Gods hand,
schept een band,
geeft steun in zware tijd.
Gods liefde is een feit.
geborgen in zijn genade,
is voor ‘n ieder van waarde.

 

Op 4 april 2019 om 10.00 uur zal er een Eucharistieviering met mogelijkheid voor de Ziekenzalving plaatsvinden in de St. Josephkerk te Lochem. Deze viering is voor het gehele cluster Quintus (Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen).
Wij, de bezoekersgroep van St. Josephkerk, nodigen u uit om hieraan deel te nemen. We sluiten deze plechtige viering af met een gezellige ontmoeting in de parochiezaal. De koffie en iets lekkers erbij staan dan voor u klaar. De zaal is rolstoel toegankelijk.


Als u hieraan wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden bij parochiesecretariaat van St. Joseph tel: 0573- 251457.
E-mail :
[email protected] of bij Inez Pels tel: 0622219920; email: [email protected]

Vervoer voor leden van de geloofsgemeenschap uit Joppe
Wanneer er problemen zijn met vervoer naar Lochem, neemt u dan contact op met het secretariaat in Joppe.
Bereikbaar op maandag-, en donderdagochtend van 9.30–11.30 uur, tel: 0575 49 42 21.
Of per e-mail:
[email protected]
Er zal dan naar een oplossing worden gezocht.