Herschikking taken Pastoraatsgroep

PG taken 2016Beste medeparochianen,

Na het vertrek van Willem Achtereekte als voorzitter van de Pastoraatsgroep Joppe, is een aantal taken opnieuw verdeeld.

Onderstaand een overzicht van de voornaamste taken van de leden van de Pastoraatsgroep:
Germaine Wijnands : voorzitter PG ad interim, contactpersoon MOV (missie, ontwikkeling en vorming), deelnemer clusteroverleg en platformoverleg

Bertus Haarman : contactpersoon secretariaat Joppe

Anne Wijffels : contactpersoon werkgroep familievieringen

Jaap van Kranenburg : contactpersoon pastoraal team parochie

Clemens ten Holter : contactpersoon huisbezoekgroep

Peter Wolbert : contactpersoon/lid Locatieraad Joppe, deelnemer clusteroverleg en platformoverleg.

Wij hopen u hiermee geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,
Pastoraatsgroep Joppe