Contact

 

Entree pastorie en secretariaat

Telefoonnummer voor Ziekenzalving, Ziekenzegening en Overlijden : 06-10319638 

Secretariaat Geloofsgemeenschap Joppe:

Adres: Joppelaan 71 A, 7215 AD Joppe
Tel.: 0575-494221; maandag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur

Bankrekeningnummer:
RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe NL82 RABO 0322 3030 01

Emailadres: [email protected]

Pastoraal Team HH. Twaalf Apostelen:

J.G.M. Scheve, pastoor,
p./a. Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ  Zutphen
Telefonisch bereikbaar via het parochiesecretariaat
Tel.: 06-53214017
Email: [email protected]

J. van Kranenburg, pastoraal werker
Tel. 06-51230305
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Email: [email protected]

M.J.B. Engelage-van Langen, pastoraal werkster
Tel. 06-29405303
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Email: [email protected]

Secretariaat Parochie HH. Twaalf Apostelen
Van Heemstratraat 4, 7204 GJ Zutphen
Email: [email protected]
Tel.: 0575-711310 dinsdag tot en met vrijdag 9.00-12.00 uur

Het Pastoraal Team wordt geassisteerd door:

A.J.M. Bos, diaken
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Tel.: 06-44902208
Email: [email protected]

G.G.M. Oude Groen, diaken
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Tel.: 0545-272320; dinsdag 18.30-19.30 uur.
Email: [email protected]

L.M.J.F. van de Kam, parochiemedewerkster
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Tel.: 06-39639364
Email: [email protected]

G.J.A.M. Spekkink-Beunk, parochiemedewerkster
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Tel.: 06-47153610
Email: [email protected]

M.J. Storteler-Wopereis, parochiemedewerkster
Groenloseweg 1, 7261 AM  Ruurlo
Tel.: 06-11178334
Email: [email protected]

 

Lokatieraad Joppe:

p./a. Joppelaan 71 A, 7215 AD Joppe
Voorzitter: Elsje August de Meijer
tel.: 0575-431401  

Secretaris: Will Krieger
tel.: 0573-431973   

Penningmeester: hr. J. I. Roes
tel.: 0575-490711

Lid: Ton Demmers 
tel.: 06-44448508 

 

Pastoraatsgroep Geloofsgemeenschap Joppe:

p./a. Joppelaan 71 A, 7215 AD Joppe

Germaine Wijnands, tel. 06-53227452
Bertus Haarman, tel. 0573-432407
Clemens ten Holter, tel. 0575-492392
Anne de Wolf, tel.  0575-490752
Lenneke Groenevelt, tel. 0575-846657

Kerkhofbeheerder: dhr. Henk Brandjes tel. 0573-400989

Contactpersoon Dopen: Gertrude Hankanimana en Jelle J. Benus

Contactpersoon Avondwake: mw. P. Abeln tel. 0575-493445

Contactpersoon huwelijk en uitvaart:  dhr. H. Klunder  tel. 0575-492537

Contactpersoon Parochie nieuws: Willie Lenselink  tel: 0575-493511   

Opgeven Mis- en Gebedsintenties:
per e-mail: [email protected]
per post: secretariaat; Joppelaan 71 A, 7215 AD Joppe
per telefoon: 0575-494221; ma. en do. 9.30 – 11.30 uur

Aanvraag  Parochiebezoek – Thuiscommunie
Wenst u graag bezoek of wilt u thuis de communie ontvangen dan schrijft of belt u naar het secretariaat, Joppelaan 71 A, 7215 AD Joppe, tel. 0575-494221 op maandag en donderdag 9.30 – 11.30 uur, of u belt de heer W. Achtereekte, telefoon 06-14892816.