Vieringen

Het Ontslapen van Moeder Gods.

Woensdag 15 augustus – Feest van Maria ten Hemelopneming
Met zegening bronsplastiek ‘Maria Ten Hemelopneming’ en presentatie van het boek ‘150 jaar Kerk in Joppe’.
19.00 uur
: H. Mis m.m.v. het parochieel koor
Voorganger:  pastoor H. Scheve
Misdienaars : Kasper en Aniek

Zondag 19 augustus:  Geen viering

Zondag 26 augustus –  21ste zondag door het jaar
10.00 uur  : 
Woord- en Communieviering m.m.v. het Parochieel koor
Voorganger:  Mevr.  G. Spekkink, parochiemedewerker

Woensdag 29 augustus
13.30 uur
H. Mis m.m.v. het Parochieel koor
Uit dankbaarheid bij het 50 jarig huwelijk van Hennie en Annie Schiphorst
Voorganger:  pastoor H. Scheve

Zondag 2 september : Geen viering
Parochiestartviering in de kerk van Keijenborg.

Zondag 9 september –  23ste zondag door het jaar
10.00 uur :
Verzamelen bij de kerk. We gaan in processie naar de tent bij Huize Joppe waar de feestelijke H. Mis zal plaatsvinden.
Voorgangers: kardinaal W. Eijk, pastoor H. Scheve, pastoor F. Hogenelst, pastor A. Verwey en pater J. Auping SJ
Misdienaars : Stijn, Maurice, Ingeborg, Eva, Kasper, Aniek

Zondag 16 september –  24ste zondag door het jaar
10.00 uur
: H. Mis m.m.v. het Parochieel koor
Voorganger: pater J. Auping SJ
Misdienaars : Marieke en Jolien

Zondag 23 september  –  25ste zondag door het jaar
10.00 uur  :
Woord- en Communieviering m.m.v. het Parochieel koor
Voorganger : diaken A. Bos

Zondag 30 september –  26ste zondag door het jaar
10.00 uur :
Woord- en Communieviering (Familie viering) met kinderkoor
Voorganger: de heer W. Achtereekte

Voor het meeluisteren van de viering klikt u hier

Rooster

 datum

 lector                                

assistent            

 koster                           

15-8 Annie Schiphorst Marijke Heeren Hein Klunder
26-8 Wil Gradussen Jan Engelsman
29-8 Familie Schiphorst Hein Klunder


Koffiedrinken na de viering 

Na afloop van de viering van 10.00 uur is er gelegenheid om gezamenlijk koffie en thee te drinken op zondag 26 augustus d.v. in de pastorie.
U bent van harte welkom.