Parochieavond 7 december 2017: Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis

Lezing: Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis
Bron: Encycliek “Laudato Sí” van Paus Franciscus
Spreker: pater Jan Hulshof, Marist
7 december, 20.00 uur
Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, Vorden


Als katholieken proberen we om elkaar in ons geloofsleven te inspireren. Uiteraard doen we dat tijdens de wekelijkse vieringen in verschillende kerken die de 12Apostelen rijk is. Daarnaast organiseert het bestuur en pastoraal team van de 12Apostelen ook andere activiteiten waarbij we elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over zaken die ons écht bezig houden.

Op 7 december aanstaande is de eerste parochieavond. Uitgenodigd is pater Jan Hulshof, Marist uit Deventer en het thema zal zijn Aarde, Mijn Aarde, Mijn Moeders Huis.
De avond zal plaats vinden in de Christus Koningkerk, het Jebbink 8 in Vorden en begint om 20.00 uur.
Onderstaand vindt u een korte inleiding van de hand van pater Hulshof op het onderwerp dat hij op 7 december zal bespreken.

Aarde, Mijn Aarde, Mijn Moeders Huis
Het motto voor deze avond komt uit het bekende lied van Huub Oosterhuis: ‘Overal wonen nergens thuis.’ André Kuipers, de Nederlandse ruimtevaarder, die in 2002 en in 2011/2012 het internationale ruimtestation bezocht, heeft gezien hoe mooi en tegelijk hoe kwetsbaar onze moeder aarde er vanuit de ruimte uitziet en ook hoe leeg en koud de ruimte is. Een van zijn uitspraken is: ‘Als het mis gaat met de aarde, kunnen we nergens anders heen.’ Sindsdien trekt Kuipers het land door en bezweert ons behoedzamer om te gaan met de aarde. Hij bepleit een efficiënter gebruik van nieuwe technologie. Hij zegt: ‘Alleen zo kunnen we de planeet hersteltijd geven en behouden voor komende generaties.’

Paus Franciscus deelt de zorg van André Kuipers. Dat blijkt uit zijn rondbrief van 2015 ‘Laudato Sí’, die als ondertitel heeft: ‘Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis.’ Ook paus Franciscus vindt het gebruik van nieuwe techniek belangrijk. Toch heeft hij zijn eigen insteek. Hij vraagt hoe het komt dat we wel een enorme technologie ontwikkeld hebben om onze aarde te verwoesten, maar dat we het tegelijk laten afweten, als het gaat om het in stand houden en behoeden van ons gemeenschappelijk huis. Zonder een evangelische spiritualiteit in de geest van Sint Franciscus (van het Zonnelied ‘Laudato Sí’) redden we het niet. Die spiritualiteit is niet alleen een kwestie van inzicht, maar vooral ook van bekering en opvoeding tot een nieuwe levensstijl met allerlei praktische consequenties.