Agenda vieringen april 2016

Heilige Bernadette, aan wie een Vrouwe verscheen in een grot van de berg Massabielle bij Lourdes (Zuid-Frankrijk). Tussen 11 februari en 16 juli liet de verschijning zich achttien keer zien. Zij vroeg om te bidden voor de bekering van de zondaars; zij drukte Bernadette op het hart dat men berouw moest hebben en boete doen; en zij wilde graag een kapelletje op de plaats van haar verschijning. "Ik beloof je gelukkig te maken, voegde zij eraan toe, niet in deze wereld, maar in de toekomende wereld." Op 25 maart durfde Bernadette de Vrouwe te vragen, hoe zij eigenlijk heette. Daarop antwoordde de verschijning: "Ik ben 'de Onbevlekte Ontvangenis'. † 16 april 1879 16 april is haar Naamdag. Ze is patrones van de herders. +++ Schilderij door Du Roure. Frankrijk, Lourdes, Musée Notre Dame de Lourdes.

Heilige Bernadette, † 16 april 1879, aan wie een Vrouwe verscheen in een grot van de berg Massabielle bij Lourdes (Zuid-Frankrijk). Tussen 11 februari en 16 juli liet de verschijning zich achttien keer zien. Zij vroeg om te bidden voor de bekering van de zondaars; zij drukte Bernadette op het hart dat men berouw moest hebben en boete doen; en zij wilde graag een kapelletje op de plaats van haar verschijning. “Ik beloof je gelukkig te maken, voegde zij eraan toe, niet in deze wereld, maar in de toekomende wereld.” Op 25 maart durfde Bernadette de Vrouwe te vragen, hoe zij eigenlijk heette. Daarop antwoordde de verschijning: “Ik ben ‘de Onbevlekte Ontvangenis’.

16 april is haar Naamdag.
Ze is patrones van de herders.
+++
Schilderij door Du Roure.
Frankrijk, Lourdes, Musée Notre Dame de Lourdes.

Zondag 3 april  2de Zondag van Pasen (C)
Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.
9.30 uur : Woord en Communieviering m.m.v. organist
Voorganger :  Mw. G. Spekkink

Zondag 10 april  3de Zondag van Pasen (C)
H. Mis m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger : F. Zandbelt, em.-pastoor

Zondag 17 april Geen dienst

Zondag 24 april  5de Zondag van Pasen (C)
9.30 uur : Woord en Communieviering m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger : G. Oude Groen, diaken