Agenda vieringen augustus 2013

Maria ten Hemelopneming 3

Maria ten Hemelopneming

Zaterdag 3 augustus
14.00 uur  – Inzegening huwelijk van het bruidspaar Sjoerd Nikkelen en Julia Fonceca Bennett
Voorganger: pastor A. ten Klooster

Zondag 4 augustus –  18e zondag door het jaar  (C)   
9.30 uur Woord- en communieviering met zang en orgelbegeleiding
Voorganger: W. Achtereekte

Zondag 11 augustus –  19e zondag door het jaar  (C)
9.30 uur H. Mis met zang en orgelbegeleiding
Voorganger J. Leisink, em.- priester
Misdienaars: Maurice

Donderdag 15 augustus 
Hoogfeest – Patronesfeest van Onze Geloofsgemeenschap en Kerk O.L.V. Tenhemelopneming
19.00 uur H. Mis met zang en orgelbegeleiding
Voorganger  F. Zandbelt
Misdienaars: Joska

Zondag 18 augustus –  20e zondag door het jaar  (C)
9.30 uur H. Mis met Parochieel koor
Voorganger:  vicaris H. Pauw
Misdienaars: Eva en Willem
Aansluitend voor allen koffie of thee met lekkers op uitnodiging van de locatieraad

Zondag 25 augustus  – 21e zondag door het jaar  (C)
9.30 uur Woord- en Communieviering met Parochieel koor
Voorganger J. van Kranenburg, pastoraal werker