Agenda vieringen augustus 2015

Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming 15 augustus, Patronesfeest

Zondag 2 augustus –  18e zondag door het jaar  (B)
9.30 uur: H. Mis met samenzang en orgelspel
Voorganger: J. Hulshof, pater
Misdienaars: Maurice en Eva

Zondag 9 augustus  – 19e zondag door het jaar  (B)
9.30 uur: Woord- en Communieviering met samenzang en orgelspel
Voorganger: de heer  W. Achtereekte

Zondag 16 augustus – 20e zondag door het jaar  (B)
9.30 uur H. Mis m.m.v. Parochieel koor
Voorganger:  J. Leisink, em. pastor
Aansluitend de brunch voor alle parochianen!

Zaterdag 22 augustus – 21e zondag door het jaar  (B)
19.00 uur
Woord en Communieviering met samenzang en orgelbegeleiding
Voorganger: mevrouw G. Spekking, parochiemedewerkster

Zondag 30 augustus – 22e zondag door het jaar  (B)
9.30 uur Woord en Communieviering m.m.v. Parochieel koor
Voorganger: diaken Th. ten Bruin

Zaterdag 5 septemberHuwelijksviering van Lennart Crain en Mauricette Schaufeli
15.30 uur H. Mis m.m.v. eigen koor
Voorganger: pastoor F.  Hogenelst