Agenda Vieringen december 2013

Zondag 1 december 2013 – 1e zondag van de Advent  (A)
9.30 uur: H. Mis m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: J. Leisink, em. -priester

Zondag 8 december 2013 –  2e zondag van de Advent  (A)
9.30 uur:  Woord- en Communieviering  m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: W. Achtereekte

Zaterdag 14 december 2013 –  3e zondag van de Advent  (A)
19.00 uur:  H. Mis  m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: F. Zandbelt, em. -priester

Zondag 22 december 2013 –  4e zondag van de Advent  (A)
9.30 uur:  Woord- en Communieviering  met samenzang en orgelspel
Voorganger: J.van Kranenburg, pastoraal werker

Dinsdag 24 december 2013 –  Kerstavond

18.00 uur:  familieviering (A) / Woord- en Communieviering  met samenzang en orgelspel
Voorganger: W. Achtereekte

22.00 uur:  Woord- en Communieviering  m.m.v. het parochieel koor
Gezongen wordt de Martinus-mis van Kirchner (latijnse mis) en een fluitiste zal met dwarsfluit de viering extra opluisteren.
Voorganger: mevr. P. Abeln

decemberWoensdag 25 december 2013 – 1e Kerstdag  (A)

9.30 uur:  H. Mis m.m.v. het parochieel koor
Gezongen wordt de Martinus-mis van Kirchner (latijnse mis) en een fluitiste zal met dwarsfluit de viering extra opluisteren.
Voorganger: F. Zandbelt, em. –priester

15.00 uur: Kindje wiegen

Donderdag 26 december 2013 –  2e Kerstdag (A)
9.30 uur: Woord- en Communieviering  met samenzang en orgelspel
Voorganger: mevr. M.Peters, pastoraal werker

Zondag 29 december 2013 –  1e zondag na Kerstmis (A)
22.00 uur:  Woord- en Communieviering  m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: mevr. P. Abeln

Dinsdag 31 december 2013 –  Oudjaarsavond  (A)
19.00 uur: H. Mis  m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: F. Zandbelt, em. -priester